De kerkenraad heeft Han de Vos aangesteld als hulpkoster van onze gemeente.